Principes van eenheid

Reclaiming Principes van Eenheid

‘Mijn wet is liefde voor alle wezens…’

Uit: De Opdracht van de Godin

De waarden van de Reclaimingtraditie komen voort uit ons fundamentele inzicht dat de aarde een levend wezen is, en dat al het leven heilig en met elkaar verbonden is. Wij zien de Godin als onlosmakelijk onderdeel van de aardse cycli van geboorte, groei, dood, verval en vernieuwing. Onze werkwijze is gebaseerd op een diepe, spirituele toewijding aan de aarde, aan heling, en aan het verbinden van magie aan politiek handelen.

Ieder van ons belichaamt het goddelijke. Onze uiteindelijke spirituele autoriteit zit binnenin ons en we hebben geen andere persoon nodig om het heilige voor ons te vertolken. We waarderen de onderzoekende houding, en we eren intellectuele, spirituele en creatieve vrijheid.

We zijn een zich ontwikkelende, dynamische traditie en noemen ons trots Heksen. We eren zowel Godin als God, we werken met vrouwelijke en mannelijke beelden van goddelijkheid, altijd indachtig het feit dat hun essentie een mysterie is, dat de vorm overstijgt. Onze gemeenschappelijke rituelen zijn open en extatisch. We vieren er de cycli van de seizoenen en ons leven mee, en wekken de energie op voor innerlijke en collectieve heling, alsook voor heling van de aarde.

We weten dat iedereen het levensveranderende, wereldvernieuwende werk van magie kan verrichten, en zich de kunst om naar believen te veranderen van bewustzijn eigen kan maken. Onze manier van opleiden en werken is erop gericht innerlijke en collectieve bezieling te koesteren, gedeelde macht voor te leven en iedereen een leidende rol aan te bieden. We nemen beslissingen bij consensus en we bewaken de balans tussen individuele autonomie en sociale verantwoordelijkheid.

Onze traditie vereert de wildernis en roept op tot dienstbaarheid aan de aarde en de gemeenschap. Wij waarderen vrede en praktiseren geweldloosheid, in overeenstemming met the Rede (De Verklaring van de Wicca): ‘Doe wat je wilt mits het niemand schaadt.’

Wij zetten ons in voor alle vormen van gerechtigheid; of het nu gaat om het milieu, om sociale aangelegenheden, om politieke, raciale, vrouw/man of economische kwesties. Ons feminisme bevat een radicale analyse van macht, waarbij we ervan uitgaan dat alle systemen van onderdrukking onderling verbonden zijn, geworteld in structuren van dominantie en overheersing.

We verwelkomen alle geslachten, alle rassen, alle leeftijden en seksuele geaardheden en alle verschillen in leefsituaties, achtergrond en vaardigheid die onze diversiteit vergroten. We trachten onze publieke rituelen en gebeurtenissen toegankelijk en veilig te maken. We proberen het evenwicht te bewaren tussen de behoefte om naar waarde beloond te worden voor onze arbeid en onze toewijding om ons werk beschikbaar te maken voor mensen uit alle economische niveaus.

Alle levende wezens zijn ons respect waard. Allen worden ondersteund door de heilige elementen van lucht, vuur, water en aarde. We zetten ons in om gemeenschappen en culturen te creëren en te onderhouden die onze waarden belichamen, die ons kunnen helpen in het helen van de wonden van de aarde en haar mensen, en die ons kunnen onderhouden en toekomstige generaties kunnen voeden.

Deze Reclaiming Verklaring van Een heid, die alle Reclaiminggroepen en hun deelnemers onderschrijven, is onder andere te vinden in het boek De Twaalf Wilde Zwanen, geschreven door Hillary Valentine en Starhawk (uitg. De Kern, 22,50 euro)

Recente reacties

    Archief

    Categorieën

    • Geen categorieën